19 กุมภาพันธ์ 2562 ซากฟอสซิลลิงแม็กแคก จมลึกที่ก้นทะเลเหนือ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1498873

นักวิทยาศาสตร์จากเนเธอร์แลนด์และสถาบันเซงเคนแบร์ก ในเยอรมนี ได้นำมาตรวจวิเคราะห์ก็พบว่าเป็นซากฟันของลิงหลายตัว และเป็นของลิงโลกเก่าจากตระกูล guenon (Cercopithecidae) ที่น่าสนใจคือซากฟันเหล่านี้มาจากช่วงเวลาที่แตกต่างกันระหว่างยุคน้ำแข็ง ทำให้เพิ่มความสงสัยว่ากระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกจากยุคน้ำแข็งเดินทางไปจบที่ส่วนลึกของทะเลเหนือได้อย่างไรอย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยอธิบายว่าพื้นที่บริเวณที่เป็นทะเลเหนือนั้น ในอดีตเคยเป็นธารน้ำแข็งที่เริ่มละลาย ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปจึงได้รับอิทธิพลหลักจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเช่นกัน แต่น่าเสียดายที่ไม่อาจระบุอายุของฟันลิงได้อย่างแน่ชัด เพราะฟอสซิลไม่สามารถกำหนดชั้นตะกอนดั้งเดิมของพวกมันได้.